Chodníky Košatka nad Odrou

Realizace: 04/2021–09/2021
Investor: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Popis: Výstavba nových chodníku ze zámkové dlažby, nová dešťová kanalizace, výstavba veřejného osvětlení, přeložky oplocení