Havířov – Parkovací stání ul. v Parku a Sadová

Realizace: 07/-10/2019

Investor: Statutární město Havířov

Popis: Přeložka vodovodního řádu, kabelového vedení UPC, kabelového vedení NN a VN. Odvodnění zpevněných ploch. Vybudovaní komunikací ze živičného krytu.Výstavba parkovacích stání ze  zámkové dlažby. Včetně terénních a sadových úprav