Realizace vstupního prostoru před poliklinikou FNO – 1.Etepa

Realizace: 4/2019 – 6/2019

Investor: Fakultní nemocnice Ostrava

Popis: Rekonstrukce a vybudovaní nových parkovacíh ploch z velkoplošné dlažby a mramorových kostek. Zbudování a rekonstrukce chodníků ze zámkové dlažby, sanace podloží, ochrana inženýrských sítí , nové veřejné osvětlení, výstavba nových odpočinkových zón, osazení herního prvku pro děti.Výsadba nových stromů, keřů a květin, výsev nového trávníku.