Regenerace sídliště Fifejdy II.-VI.etapa – realizujeme

Realizace: 07/2021–10/2021
Investor: Statutární město Ostrava

Popis: V Přípravě