Rekonstrukce sadu Bedřicha Smetany v Ostravě

Realizace: 04/2021–07/2021
Investor: Statutární město Ostrava

Popis: Stavba spočívala v rekonstrukci a výstavbě nových zpevněných ploch, výstavbou pískoviště, zídek a laviček k sezení, výstavbou nového veřejného osvětlení. Specifikací této stavby je pěší komunikace se žlutého asfaltu.