Prostor před kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících ploch

Realizace: 10/2017-8/2018

Investor: SKANSKA a.s.

Popis: Ochrana stromů, parková úprava zpevněných ploch, výsadba zeleně, přeložka plynovodu a plynovodní přípojky, veřejné osvětlení , parkovací plochy ze zámkové dlažby