Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch kolem budovy obecního úřadu Dobrá

Realizace: 10/2017-8/2018

Investor: SKANSKA a.s.

Popis: Splašková a dešťové kanalizace, přeložka vodovodní přípojky, výstavba garáží, veřejné osvětlení