Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě – Porubě – realizujeme

Realizace: 03/2021–12/2021
Investor: Statutární město Ostrava

Popis: Kácení stromů, odstranění stávajících nevyhovujících zpevněných ploch. Výstavba nového veřejného WC, výstavby nových zpevněných ploch, dodávka dřevěných laviček, sadové a terénní úpravy