Vybudování dílen a dalšího zázemí v obj. ZŠ Morávka

Realizace: 07/2019-04/2020

Investor: Obec Morávka

Popis: Jedná se o rekonstrukci vstupního vestibulu, a jeho rošíření o 2NP a 3NP, důležitou úpravou je také vybudování nového komunikačního jádra s výtahem. Čímž se stane celá škola bezbariérová,ve 2NP, se budou nacházet dílny a kabinety.Ve 3NP jsou navrženy kabinety a sociální zařízení.  Dále se jedná o zateplení nově zbudovaných pater, a výstavba sedlové střechy