Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice – Realizujeme

Realizace: 08/2021–08/2022
Investor: Obec Bystřice

Popis: Výstavba chodníků a dešťové kanalizace, rekonstrukce stávajících propustků, zbudování gabionových stěn. Výstavba ocelové lávky